Hur stödjer du som förälder ditt barn i skolarbetet?

Visar intresse för barnens skolarbete.

Organiserar och stödjer samt, vid behov, hjälper barnen med deras läxarbete.

Ser till att barnen passar skolans tider.

Sjukanmäler barnet i rätt tid, d.v.s. före kl. 7.30.

Stödjer barnets läsutveckling genom att uppmuntra barnets läsande, men också genom högläsning.

Ser till att barnet har med sig nödvändig utrustning till skolan.

Stödjer skolans regelverk och de sanktioner som vidtas när de inte följs. Deltar i föräldramöten och skolans övriga traditioner.

Deltar i utvecklingssamtal och ev. upprättande av åtgärdsprogram. Inte drar sig för att kontakta skolan med synpunkter och undringar.
 

Dela: