Brev från skolledningen

Hammarbyskolan läsåret 2017/18

Vi vill hälsa Er alla välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi vill fortsätta att tillsammans med Er - elever, föräldrar och personal, utveckla vår skola, där grunden för våra gemensamma mål bygger på delaktighet, inflytande och samarbete.

Skolan består av: Hammarbyskolan Norra och Hammarbyskolan Södra.

Hammarbyskolan Södra är nu äntligen färdig­reno­verad och under läsåret kommer skolgårdarna att rustas upp. Vi startar fyra förskoleklasser på Södra och två på Norra, högstadiet växer med två nya åk 7 och  är därmed en fullt utbyggd skola från förskoleklass till årskurs nio.

 

Vi är glada och tacksamma över det förtroende som elever och föräldrar visar oss!

 

Med vänliga hälsningar
Ann-Marie Flodin, rektor
Margareta Rydberg, bitr.rektor
Maria Ubrig, bitr.rektor
Catharina Lenman, bitr rektor

Nina Lagstam, bitr rektor

Kategorier: