Roma kulturklass

Roma Kulturklass är en tvåspråkig F-9 klass i Hammarbyskolan. Klassen består av elever i åldrarna 6-16 år. Roma Kulturklass har funnits sedan början av 1990-talet och undervisningen bedrivs enligt läroplanen Lgr 11, med romsk inriktning. I klassen sker undervisning både på svenska och romani chib (kelderash).

Kontakt: 076-825 42 60

Välkommen till Roma Kulturklass egna blogg: http://www.romakulturklass.com/index2.htm