Årskurs 7-8

Telefon: 08-508 46 822

 

Nina Lagstam 7-8 Lärare/SO
Marie Frost 7-8 Lärare/Ma & NO
Jose Torres Rivera 7-8 Ma & NO
Christian Rosander 7-8 Lärare/Sv
Yolanda Gomez 7-8 Lärare/Eng & Spanska
Helen Ohlsson 7-8 Resurslärare
Gerry Jormby 7-8 Speciallärare
Stephanie Bott 7-8 Resurspedagog
Margareta Stasinska 7-8 Resurspedagog
Christina Malmros 7-8 Resurspedagog
Christian Avena 7-8 Resurspedagog
Josef Flores-Parker 7-8 Resurspedagog